Spelreglement - Hartstichting Loterij

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Hartstichting (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de Hartstichting Loterij (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 27 mei 2021 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Hartstichting Loterij door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit onder nummer 14380.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Hartstichting Loterij wordt georganiseerd door: Nederlandse Hartstichting Prinses Catharina Amaliastraat 10
2496XD Den Haag KVK-nummer: 41150408

Loten zijn vrijgesteld van BTW. De netto-opbrengst van de Hartstichting komt ten goede aan oplossingen om harten gezond te houden, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt en hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 27-05-2021 tot en met 28-12-2021 worden er maximaal 250000 loten verkocht voor € 7,50 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht op:
  • hartstichtingloterij.nl
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 3. Aan de Hartstichting Loterij kan worden deelgenomen door het afgeven van een machtiging aan Organisator tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het bankrekeningnummer van de deelnemer, dan wel tot afschrijving van het (de) verschuldigde bedrag(en) ten laste van het aangegeven creditcardnummer dat behoort tot een aangesloten organisatie.
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Hartstichting Loterij.
 5. Deelname aan de Hartstichting Loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.
 6. Medewerkers van de Hartstichting zijn uitgesloten van deelname aan de Hartstichting Loterij.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de Hartstichting Loterij is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 29-09-2021 bestaat uit:
   • 2x Weekend of midweek Duinrell voor 6 personen t.w.v. € 660,00
   • 2x Fitbit Versa 3 t.w.v. € 229,00
   • 1x Weekend of midweek bij TopParken voor 5 personen t.w.v. € 499,00
   • 5x Dr. Van der Hoog beautypakket t.w.v. € 80,00
   • 2x Philips Sonicare DiamondClean Smart tandenborstel t.w.v. € 270,00
   • 7x Wedstrijdkaarten PSV voor 2 personen t.w.v. € 100,00
   • 5x City Canal Cruise Amsterdam voor 2 personen t.w.v. € 20,00
   • 13x Cadeaukaart Bagels & Beans t.w.v. € 15,00
   • 5x Wrightsock wandelsokkenpakket t.w.v. € 50,00
   • 25x Tickets Rijksmuseum voor 2 personen t.w.v. € 40,00
   • 2x Yoga Internationaal jaarabonnement t.w.v. € 31,00
   • 15x Topbloemen.nl giftcard t.w.v. € 25,00
   • 5x Silvana Rebound hoofdkussen t.w.v. € 70,00
   • 5x VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,00
   • 2x Tickets Body Worlds voor 2 personen t.w.v. € 48,00
   • 2x Fitbit Inspire 2 t.w.v. € 99,00
   • 25x Tickets Philips Museum voor 2 personen t.w.v. € 22,00
   • 9x Philips Aquatouch shaver en trimmer t.w.v. € 70,00
   • 25x 1 maand Fit at Home online sportschool t.w.v. € 15,00
   • 1x Fletcher hotel: 2-daags all-in-arrangement voor 2 personen t.w.v. € 125,00
   • 3x Philips Air Styler Essential t.w.v. € 40,00
   • 20x 3 edities 100%NL Magazine t.w.v. € 18,00
   • 5x Travelcard giftcard t.w.v. € 50,00
   • 2x Komono horloge t.w.v. € 100,00
   • 5x Dagje Duinrell voor 5 personen t.w.v. € 125,00
   • 2x Wandel Magazine jaarabonnement t.w.v. € 30,00
   • 15x Dr. Van der Hoog maskerset t.w.v. € 45,00
   • 2x Philips Drycare Advanced haardroger t.w.v. € 24,00
   • 1x VIP-arrangement PSV voor 2 personen t.w.v. € 550,00
   • 2x Bike Explorer jaarabonnement t.w.v. € 25,00
   • 5x Omron M3 Comfort bloeddrukmeter t.w.v. € 65,00
   • 2x Bergen Magazine jaarabonnement t.w.v. € 33,00
   • 3x Philips 1000 series baardtrimmer t.w.v. € 30,00
   • 1x Reanimatietraining t.w.v. € 35,00
  • Prijzenpakket van de trekking van 29-12-2021 bestaat uit:
   • 1x Volledig verzorgde weekreis naar Lapland voor 2 personen t.w.v. € 4500,00
   • 2x Fitbit Versa 3 t.w.v. € 229,00
   • 5x Dr. Van der Hoog beautypakket t.w.v. € 80,00
   • 3x Philips Sonicare DiamondClean Smart tandenborstel t.w.v. € 270,00
   • 8x Wedstrijdkaarten PSV voor 2 personen t.w.v. € 100,00
   • 5x City Canal Cruise Amsterdam voor 2 personen t.w.v. € 20,00
   • 12x Cadeaukaart Bagels & Beans t.w.v. € 15,00
   • 5x Wrightsock wandelsokkenpakket t.w.v. € 50,00
   • 25x Tickets Rijksmuseum voor 2 personen t.w.v. € 40,00
   • 3x Yoga Internationaal jaarabonnement t.w.v. € 31,00
   • 15x Topbloemen.nl giftcard t.w.v. € 25,00
   • 5x Silvana Rebound hoofdkussen t.w.v. € 70,00
   • 5x VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,00
   • 3x Tickets Body Worlds voor 2 personen t.w.v. € 48,00
   • 3x Fitbit Inspire 2 t.w.v. € 99,00
   • 25x Tickets Philips Museum voor 2 personen t.w.v. € 22,00
   • 9x Philips Aquatouch shaver en trimmer t.w.v. € 70,00
   • 25x 1 maand Fit at Home online sportschool t.w.v. € 15,00
   • 3x Philips Air Styler Essential t.w.v. € 40,00
   • 20x 3 edities 100%NL Magazine t.w.v. € 18,00
   • 5x Travelcard giftcard t.w.v. € 50,00
   • 1x Fletcher hotel: 2-daags-arrangement voor 2 personen t.w.v. € 79,00
   • 3x Komono horloge t.w.v. € 100,00
   • 5x Dagje Duinrell voor 5 personen t.w.v. € 125,00
   • 1x Golfvoucher 18 holes voor 4 personen in Veldhoven t.w.v. € 279,00
   • 1x Philips S9000 Prestige scheerapparaat t.w.v. € 350,00
   • 3x Wandel Magazine jaarabonnement t.w.v. € 30,00
   • 15x Dr. Van der Hoog maskerset t.w.v. € 45,00
   • 2x Philips Drycare Advanced haardroger t.w.v. € 24,00
   • 1x Fletcher hotel: cadeaukaart t.w.v. € 50,00
   • 3x Bike Explorer jaarabonnement t.w.v. € 25,00
   • 5x Omron M3 Comfort bloeddrukmeter t.w.v. € 65,00
   • 3x Bergen Magazine jaarabonnement t.w.v. € 33,00
   • 3x Philips 1000 series baardtrimmer t.w.v. € 30,00
   • 1x Reanimatietraining t.w.v. € 35,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.
 4. De volgende additionele voorwaarden zijn van toepassing op de reis naar Lapland:
  • De gewonnen prijs kan niet worden omgezet in contanten.
  • De gewonnen prijs is persoonsgebonden.
  • Het gewonnen reisbudget kan worden verzilverd bij Nordic.nl en mag desgewenst ook gebruikt worden voor een andere reis uit het aanbod van Nordic.nl en is niet te combineren met andere aanbiedingen.
  • Het gewonnen reisbudget is 1 jaar geldig na uitgifte.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Hartstichting Loterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op hartstichtingloterij.nl
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).
 2. Voor prijzen met een verkoopwaarden van boven de € 1.000,-  vindt een extra controle op leeftijd en identiteit plaats. Daarbij wordt geverifieerd of de prijswinnaar (bij het kopen van de lot(en) 18 jaar of ouder is en voldaan heeft aan alle eisen om een geldige deelnemer te zijn. De Hartstichting Loterij neemt contact op met de deelnemer en vraagt de prijswinnaar om een kopie van een geldig identiteitsdocument te verstrekken. Indien blijkt dat de prijswinnaar jonger is dan achttien (18) jaar, wordt de prijs niet uitgekeerd.

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Hartstichting Loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Hartstichting Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.
 3. De Hartstichting richt zich met de loterij in alle communicatie op de leeftijdsgroep 30+
 4. De Hartstichting zal haar spelersbestand frequent verifiëren op juistheid van de door deelnemer verstrekte gegevens (waaronder ook leeftijd)

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Nederlandse Hartstichting via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Hartstichting Loterij betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de Hartstichting Loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Hartstichting Loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01